info@gnosis.hr

Cijena prijevoda za prevoditeljske usluge: koliko košta prijevod teksta

GNOSIS prevoditeljska agencija > Blog > Prevoditeljske usluge > Cijena prijevoda za prevoditeljske usluge: koliko košta prijevod teksta
Croatian translators

Cijena prijevoda za prevoditeljske usluge: koliko košta prijevod teksta

Cijena prijevoda nekog dokumenta ovisi o raznim faktorima. Prije svega, jasno je da različite prevoditeljske agencije nude različite cijene prijevoda. Te cijene doduše mogu biti slične, no također se mogu znatno razlikovati. Danas prevoditeljske usluge nude razne agencije, tvrtke i obrti, stoga je razumljivo da postoji širok raspon cijena prijevoda.

Faktori o kojima ovisi cijena prijevoda

Cijena prijevoda prvenstveno ovisi o količini teksta za prijevod. Naravno, što je veći dokument za prijevoda, to će biti i veća cijena prijevoda. Obračunska mjera za količinu teksta u nekom dokumentu je kartica teksta. 1 kartica teksta sadrži 1500 znakova s razmacima. Na primjer, ako vaš dokument sadrži 75.389 znakova s razmacima, to znači da se radi o 50 kartica teksta. Nije bitno je li vaš dokument sadrži 80 stranica, 100 stranica, 200 stranica… Jedino što je važno je broj kartica teksta.

Zašto se količina teksta ne može odrediti prema broju stranica dokumenta? Npr. jedna stranica nekog dokumenta s jednostrukim proredom i sitnim fontom (veličine 8), bez slika, može sadržavati više teksta od 5 stranica s većim fontom i dvostrukim proredom. Zato se kartica teksta uzima kao standardna mjera količine teksta.

Sljedeći faktor o kojem ovisi cijena prijevoda je jezik na koji se prevodi (ili s kojeg se prevodi). Prijevodi na engleski jezik su u pravilu najpovoljniji. To je zbog toga što postoji velik broj prevoditelja za engleski jezik. Slično je s prijevodima i za npr. njemački i talijanski jezik.

Prijevodi na jezike kao što su španjolski, francuski, ruski, slovenski nešto su skuplji od prijevoda na engleski jezik.

Među najskupljim prijevodima spadaju prijevodi na švedski, norveški, danski, finski i druge jezike za koje nema puno raspoloživih prevoditelja.

Zanimljivo je da su među najskupljim prijevodima i oni na afričke jezike. Naime, Afrika je lingvistički najraznorodniji kontinent, s više od 2000 jezika i dijalekata u uporabi! Ponekad je teško naći raspoloživog prevoditelja za neki od tih jezika, zbog toga cijena u tom slučaju može biti jako visoka.

Kako vrsta teksta utječe na cijenu prijevoda

Vrsta teksta također može utjecati na cijenu prijevodi. Prijevodi tekstova općeg tipa, turističkih, marketinških i slično, spadaju među najčešće prijevode. No ima i visokospecijaliziranih i stručnih dokumenata za čije je prevođenje potrebno posebno znanje. Takvi su prijevodi onda skuplji od prijevoda “običnih” tekstova.

Među najskuplje prijevode spadaju prijevodi medicinske dokumentacije. Npr. liječničke dijagnoze, otpusna pisma i slično. To je zbog toga što se radi o stručnim medicinskim tekstovima, a osim toga točan prijevod u ovom slučaju može direktno utjecati na zdravlje i život pojedinca.

Među skuplje prijevode također spadaju i prijevodi stručnih znanstvenih članaka i radova, doktorskih disertacija i sl.

cijena prijevoda

Bitno je i u kojem je formatu tekst za prijevod. Ako je prijevod u Excelu ili kao Power Point prezentacija, cijena može biti veća negoli za prijevod u Wordu. Excel tablice znaju biti nepregledne za prevođenje i uređivanje, slično kao i PowerPoint prezentacije. U tom je slučaju potrebno uložiti više vremena za prevođenje, što povećava cijenu prijevoda.

Ako se radi o skeniranim dokumentima koji nisu optimalno posloženi, i to može povisiti cijenu prijevoda jer zahtijevaju dodatno uređivanje.