info@gnosis.hr
lektura teksta

Lektura teksta: kvalitetna usluga lekture uz prihvatljivu cijenu

Ako vam ikada zatreba stručna pomoć u oblikovanju teksta, vrlo je važno da se prethodno informirate o uslugama i postupcima uređivanja teksta te da odaberete kvalitetnog ponuđača. Vjerujemo kako vas zbunjuju različiti pojmovi te niste sigurni što koja od ponuđenih usluga znači (redaktura, lektura, korektura) pa ćemo se u nastavku teksta pozabaviti ovom temom da vam barem malo uspijemo pojasniti i „približiti“ svaki postupak.

Potrudit ćemo se objasniti vam razlike i namjene svake usluge te ukazati na njihove važnosti.

Tri različita postupka uređivanja teksta

Prije svega, potrebno je odmah istaknuti kako tekst može biti apsolutno bilo što, izrečeno ili napisano. Sasvim je nevažno je li riječ o opsežnom tekstu poput romana, diplomskih radova, udžbenika ili o manje opsežnim tekstovima poput reklama, natpisa na odjeći i slično.

Svaki od tih tekstova prije objave zahtijeva uređivanje, odnosno redakturu, lekturu i/ili korekturu ovisno o potrebama i zahtjevnosti teksta. Upravo tim redoslijedom se i obavlja uređivanje teksta.

Ako bismo te procese poredali po kompleksnosti i težini, redoslijed bi bio obrnut. Najjednostavnija razina je korektura, zatim nešto složenija od korekture je lektura teksta i naposljetku ona najzahtjevnija razina je redaktura.

Važno je znati razlikovati ova tri postupka kako ne bi došlo do neugodnih iznenađenja, nesporazuma te drukčijih očekivanja od strane naručitelja zbog pogrešnih pretpostavki.

Redaktura: najsloženiji oblik uređivanja teksta

Kao što smo već prethodno naveli, redaktura je najsloženija razina u procesu uređivanja teksta te se iz tog razloga posao redaktora često uspoređuje s poslovima koje obavlja urednik. Redaktura teksta obuhvaća veću intervenciju na tekstu poput uklanjanja nekakvih logičkih pogrešaka, ponovne formulacije rečenica te prilagodbe teksta duhu jezika.

Nije rijetkost da se ljudi izražavaju na materinjem jeziku poput „stranca“. Pri tom mislimo na nepravilan i neobičan redoslijed riječi u rečenici te uporabu fraza i izraza koji nisu u duhu hrvatskog jezika. Takva vrsta teksta zahtijeva redakturu koja se radi isključivo u suradnji s autorom teksta kako bi se zadržala autentičnost izvornog teksta. Pa će tako redaktor dati svoj prijedlog, a autor će ga prihvatiti ili odbiti ovisno o tome smatra li da je smisao teksta ostao točan ili je pak narušen.

Važno je voditi računa da sve jezične norme i standardi budu ispoštovani.

Kako bi redaktura bila kvalitetno obavljena, važno je da je redaktor stručnjak za temu teksta koju obrađuje. Svojim širokim spektrom znanja i mišljenja, takav profesionalni redaktor će u konačnici podignuti kvalitetu teksta na višu razinu.

Naravno, postoje i iznimke. Redaktor ne mora biti nužno stručnjak za neku određenu temu, ali njegov rad svejedno može biti iznimno kvalitetan ako je taj redaktor načitan te ima dobar osjećaj za izražavanje i širok raspon interesa za različite teme. Posao redaktora je dotjerati tekst, odnosno skratiti predugačke rečenice, provjeriti stručno nazivlje, ispraviti nezgrapne rečenice i ukloniti neprimjerene dijelove.

Sam proces redakture bitan je i zbog provjere ispravnosti izvora i navoda u tekstu. Redaktor se bavi provjerom porijekla citata i parafraza koji se nalaze u tekstu, te jesu li svi označeni kao navodi uz naznake pravih autora. Taj dio je iznimno važan jer se njime provjerava potencijalno plagiranje tuđih radova.

Akademski radovi i novinarstvo često zahtijevaju ovaj postupak kako bi spriječili da autor kasnije bude optužen zbog plagijata ili krivog tumačenja tuđih riječi. Poanta je u tome da se prvobitni smisao teksta ne smije izgubiti, izvorna autorova misao se mora sačuvati, a poruka autora čitatelju mora biti u potpunosti točna i jasna.

Lektura teksta: od stila do pravopisa

Lektura obuhvaća stilsko uređivanje cjelokupnog teksta te ispravljanje jezičnih pogrešaka u skladu s pravilima hrvatskog standardnog jezika. Budući da je hrvatski standardni jezik poprilično složen, većina autora ga poznaje na malo nižoj razini od lektora, kojima je struka isključivo bavljenje hrvatskim standardnim jezikom. Iako se smatra kako je lektura prvenstveno korekcija gramatičkih, pravopisnih i stilskih pogrešaka, ona je mnogo više od toga. Zadaća lektora je da pomno istraži kompletnu organizaciju teksta kao i leksikologiju i sintaksu.

lektura teksta cijena

Lektoriranje na hrvatskom jeziku obavljaju jezični stručnjaci te profesori hrvatskog jezika koji imaju širok raspon znanja o jeziku i jezičnim normama.

Lektor će urediti autorski, izvorni tekst te ga prilagoditi duhu jezika. Cilj lektora je „pročistiti“ tekst, odnosno učiniti ga takvim da čitatelj svu pažnju usmjeri na sadržaj teksta. Dobar lektor zna da će tekst pun pogrešaka odbiti čitatelje da nastave čitati vaše djelo, te da će vas zbog toga čitatelji automatski manje cijeniti kao autora. Iz tog razloga, kvalitetna lektura teksta će vam pomoći da postignete profesionalnost svog izraza.

Od sva tri procesa uređenja teksta, lektura je najpoznatiji pojam u našem društvu. No još uvijek su rijetki oni koji ispravno shvaćaju opseg lektorskih zahvata.

Mišljenja su podijeljena. Oni neupućeni podcjenjuju i umanjuju vrijednost lektorskog posla smatrajući kako lektoriranje može obaviti bilo tko tko ima nešto više jezičnog znanja.

S druge strane, tu su i oni koji precjenjuju posao lektora te u svom pisanju nimalo ne obraćaju pažnju na povezanost rečenica i njihov smisao, misleći da će lektor uspjeti razumjeti njihove misli te urediti tekst na način da prenesu upravo ono što je autor htio reći.

Iz tog razloga, vrlo je važno informirati se o tome što je zadaća lektora kako poslije ne bi došlo do nejasnoća. https://www.scribendi.com/advice/what_is_proofreading.en.html

Faze lektoriranja – tri čitanja

Prvo čitanje

Prvo čitanje obuhvaća ispravak što većeg broja pogrešaka. Pažljivo se čita rečenica po rečenica, pažnja je usmjerena na smisao rečenice, ali i na ostale jezične aspekte poput fonologije, morfologije, leksikologije, tvorbe riječi, pravopisa, tipfelera. Također, pozornost se usmjerava i na nejezične aspekte kao što su uklanjanje višestrukih razmaka i slično.

Drugo čitanje

U drugom čitanju ponovno se čitaju izmijenjeni dijelovi i rade se eventualni ispravci u već lektoriranim odlomcima ukoliko ima potrebe za tim.

Treće čitanje

Smatra se kako je treće čitanje najbolje obaviti poslije nekoliko dana. Naravno, ako ste u mogućnosti zbog dogovorenog roka. Prilikom trećeg čitanja lektoriranog teksta, ispravljanja su uglavnom minimalna, no svakako ga je potrebno odraditi kako bi se uočile eventualne pogreške i neslaganja u tekstu.

lektoriranjeLektura u procesu prevođenja

Svaki tekst namijenjen za javnu uporabu vapi za lekturom. Kao što je to slučaj sa tekstovima na izvornom jeziku, ista stvar je i s prevedenim tekstovima. Svaki prijevod zahtijeva provjeru teksta, odnosno lekturu kako bi u konačnici taj tekst zadržao smisao i prenio jednaku poruku i na stranom jeziku. Lektoriranje prepustite stručnjacima i agenciji za prevođenje koja je kompetentna za obavljanje ove vrste posla. Također, lekturu svakog teksta biste trebali prepustiti profesionalcima obrazovanim za to područje, a ne oslanjati se samo na vlastito znanje jer time riskirate eventualno narušavanje kvalitete teksta. https://www.vappingo.com/word-blog/what-is-proofreading/

Koje je tekstove potrebno lektorirati?

Lektura teksta potrebna je svakom tekstu koji je namijenjen javnosti. U to ubrajamo tekstove i knjige za tisak, razne priručnike, promidžbene plakate, brošure, marketinške materijale, reklame, različite vrste časopisa, iskaznice, zahvalnice, čestitke, specifikacije i ambalaže proizvoda, internetske stranice i mnoge druge.

Također, brojne tvrtke iz različitih poslovnih područja zahtijevaju lektoriranje poslovnih i financijskih dokumenata.

Potrebno je lektorirati i prevedene tekstove kako bi prevedeni tekst bio dosljedan tekstu na izvornom jeziku. Ovo je naročito bitno kod prijevoda uputa za rukovanje strojevima ili medicinskim preparatima koje mogu dovesti do katastrofalnih posljedica ako se radi o nelektoriranom prijevodu niže kvalitete.

Sve je traženija i lektura diplomskih radova. Danas svaki student danas želi predati stopostotno korektan rad te se može reći da je lektura diplomskih radova među studentima postala condicio sine qua non. Pogotovo ako znamo da većina mentora zahtijeva od studenata pravopisno uredan i čitljiv završni rad, kao i potvrdu o provedenoj lekturi.

lektura diplomskog rada 

Primjer nelektoriranog teksta

Odlučili smo vam na primjeru jednog kratkog teksta pokazati koliko je lektura teksta zapravo važna. Naime, za tekst koji će vam se na prvi pogled možda činiti sasvim u redu, kroz naša objašnjenja shvatit ćete da ipak sadrži jezične pogreške, i to čak njih pet! Da, čak pet pogrešaka u ovako kratkom tekstu…

Poštovani klijenti ,

Zahvaljujemo se za korištenje naše usluge . Ako iz nekog razloga ne budete zadovoljni našom uslugom molimo vas da se konzultirate sa operaterima naše tvrtke. Da bi spriječili probleme s mrežom,  nemojte spajati više od tri uređaja.

 

Prva pogreška – razmak

Pogrešno: Poštovani klijenti ,

Razmak je česta pogreška kod pisanja jer ga je uglavnom teško uočiti, stoga je važno pažljivo proučiti svaku rečenicu. U ovom slučaju došlo je do nepotrebnog razmaka između riječi klijenti i zareza.

Ispravno: Poštovani klijenti,

 

Druga pogreška – pogrešna uporaba povratnog glagola

Pogrešno: Zahvaljujemo se za korištenje naše usluge.

Naime, povratni glagol zahvaliti se u hrvatskom jeziku značio bi nešto ljubazno odbiti, odnosno ne pristati na nešto.

Ispravno: Zahvaljujemo na korištenju naše usluge.

Iako bi možda rijetki uočili ovu nepravilnost, dobrom lektoru ovo definitivno ne bi promaknulo.

 

Treća pogreška – nedostajanje zareza u pogodbenoj rečenici u inverziji

Pogrešno: Ako iz nekog razloga ne budete zadovoljni našom uslugom molimo vas da se konzultirate sa operaterima  naše tvrtke.

Zarez je potrebno staviti između glavne i zavisne rečenice u pogodbenoj rečenici u inverziji koja započinje veznikom ako.

Ispravno: Ako iz nekog razloga ne budete zadovoljni našom uslugom, molimo vas da se konzultirate s operaterima  naše tvrtke.

 

Četvrta pogreška – prijedlog s umjesto sa

Pogrešno: Ako iz nekog razloga ne budete zadovoljni našom uslugom molimo vas da se konzultirate sa operaterima naše tvrtke.

Potrebno je upotrijebiti prijedlog s umjesto prijedloga sa jer se prijedlog sa u hrvatskom jeziku koristi samo ispred riječi koje započinju suglasnicima s, š, z i ž.

Ispravno: Ako iz nekog razloga ne budete zadovoljni našom uslugom molimo vas da se konzultirate s operaterima naše tvrtke.

 

Peta pogreška – glagol u pogrešnom licu

Pogrešno: Da bi spriječili probleme s mrežom,  nemojte spajati više od tri uređaja.

Budući da se obraćanje odnosi na 2. lice množine, glagol napisan u ovom obliku je pogrešan.

Ispravno: Da biste spriječili probleme s mrežom, nemojte spajati više od tri uređaja.

 

Analizom ovako kratkog teksta uočen je velik broj pogrešaka, pa sada zamislite samo koliko ih se tek nađe kada se odrađuje lektoriranje knjiga, udžbenika, priručnika i slično. Lektoriranje nije nimalo jednostavan posao, stoga biste zaista trebali cijeniti rad lektora jer on iziskuje maksimalnu koncentraciju, pedantnost i posvećenost.

lektura korektura redaktura

Korektura: ispravljanje slovnih pogrešaka

Korektura je posljednji korak i ujedno najmanje složen postupak uređivanja teksta. Ovaj proces obuhvaća ispravak tehničkih pogrešaka te takozvane „kozmetičke zahvate“ poput uklanjanja grafičkih pogrešaka koje su uglavnom nastale zbog nepažnje ili brzine, uklanjanja tipfelera, uređivanja veličine i fonta slova, ispravljanja spojenih ili razdvojenih riječi i slično.

Zadatak korektora nije preveliko obraćanje pažnje na smisao teksta već fokus na pojedinosti koje su naizgled neprimjetne.

Nakon što se odradi redaktura i lektura teksta, korektura se obavlja kao posljednja provjera prije objavljivanja. Ako je lektura teksta kvalitetno odrađena, posao korektora trebao bi biti minimalan.

Također, nije rijetkost da korekturu obavi ista osoba koja je odradila i lekturu jer joj je tekst već od prije poznat. No svakako je dobro dobiti i drugo mišljenje te prepustiti i drugom paru očiju da provjeri tekst jer je ponekad teško uočiti vlastite propuste.

Korektura se često izostavlja zbog nedostatka vremena ili novčanih sredstava. Savjetujemo da ovaj postupak ne smatrate ništa manje bitnim od prethodna dva jer unatoč tome što je preciznost i usredotočenost bila maksimalna za vrijeme lekture i grafičke pripreme, svakome se mogu dogoditi propusti i potkrasti sitne pogreške koje će korektor ispraviti i dovesti tekst do savršenstva.

Ako naručite našu uslugu lekture, ona ujedno obuhvaća i korekturu teksta što znači da nemate dodatnih troškova.


Treba vam usluga lekture, korekture i/ili redakture teksta? Javite nam se na e-mail info@gnosis.hr za besplatnu procjenu i ponudu.