info@gnosis.hr

Ovjereni prijevod: kakav je to prijevod i kada ćete ga trebati?

GNOSIS prevoditeljska agencija > Blog > Prevoditeljske usluge > Ovjereni prijevod: kakav je to prijevod i kada ćete ga trebati?
ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod: kakav je to prijevod i kada ćete ga trebati?

Kontaktirate li prevoditeljsku agenciju, prvo pitanje koje ćete čuti je: „Želite li ovjereni ili neovjereni prijevod?“ Ljudi uglavnom zbunjeno zastanu jer u tom trenutku više ni sami nisu sigurni što im zapravo treba. Kada trebate prijevod nekog teksta, sve što znate je da mora biti na određenom stranom jeziku. O drugim  stvarima uglavnom ni ne razmišljate što je sasvim razumljivo.

Kako ne bi došlo do zabune i kako biste izbjegli neugodnosti, odlučili smo pobliže objasniti razliku između ovjerenog i neovjerenog prijevoda.

 

Neovjereni prijevod

 

Neovjereni prijevod je pisani prijevod za koji zakonski nije potrebna ovjera sudskog tumača. Oni uglavnom služe za privatne i poslovne svrhe te za takve tekstove nije potrebno potvrditi istovjetnost prijevoda s izvornikom. Prijevod općih tekstova može obavljati bilo koji prevoditelj, odnosno osoba sa znanjem traženih jezika.

Najčešće se radi o prijevodima internetskih stranica, uputa za korištenje, brošura, knjiga, turističkih vodiča, natječajne dokumentacije, jelovnika, ponuda, životopisa i sl.  Prijevod je moguće izdati u elektroničkom ili fizičkom obliku ovisno o zahtjevima klijenta.

Prevoditelj se uvijek trudi slijediti grafičko oblikovanje te oblik izvornog teksta kad je riječ o bilo kojoj vrsti prijevoda. Zanimljiv je detalj da prilikom zapošljavanja u inozemstvu, strani poslodavci u pravilu ne zahtijevaju ovjereni prijevod vaše osobne dokumentacije.

Također, postoje i određeni dokumenti koji mogu, a i ne moraju biti ovjereni. No ako se radi o nekakvim važnim informacijama, naša je preporuka uvijek prevesti te ovjeriti takve dokumente.

 

Ovjereni prijevod

 

S druge strane, tu je i ovjereni prijevod. Riječ je o pravno valjanom i službenom dokumentu koji sadrži ovjeru sudskog tumača. Ovakav prijevod bit će priznat u državi na čijem je jeziku preveden određeni dokument. Većinom se izdaju u papirnatom obliku, dok se u iznimnim slučajevima dozvoljavaju elektronički oblici, odnosno skenirani dokumenti.

Ovjereni prijevod potrebno je napraviti za sljedeću vrstu dokumenata:

 

  1. Osobni dokumenti (osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, vozačke dozvole itd.)
  2. Javne isprave (svjedodžbe, pohvalnice, domovnice, rodni list, vjenčani list itd.)
  3. Medicinska i farmaceutska dokumentacija (otpusno pismo, nalazi, povijest bolesti, specifikacija medicinskih i farmaceutskih proizvoda,  različitih istraživanja itd.)
  4. Dokumentacija trgovačkih društava (bilance, statistički izvještaji, fakture, sigurnosni listovi, revizorska izvješća itd.)
  5. Pravna dokumentacija (pravilnici, zapisnici, sudske odluke, rješenja, kupoprodajni ugovori, tužbe itd.)
  6. Tehnička dokumentacija (sigurnosno-tehnički listovi, laboratorijsko ispitivanje uzoraka, atest itd.)

 

Dakle, sve navedene isprave i dokumentacija moraju biti prevedeni i ovjereni od strane sudskog tumača jer u suprotnom neće imati dokaznu vrijednost u pravnom prometu neke države. Za razliku od poslodavaca u inozemstvu, u Hrvatskoj poslodavci većinom traže ovjereni prijevod dokumenata, stoga imajte to na umu prilikom zapošljavanja.

 

Kako izgleda ovjereni prijevod?

 

Vrlo je važno da ovjereni dokument poštuje pravila o konačnom izgledu koji započinje s brojem ovjere na naslovnoj stranici. Zatim slijedi prijevod, izjava o istovjetnosti prevedenog teksta s izvornim te original ili kopija izvornog dokumenta.

Za dokumente koji se izdaju samo za jednu svrhu kao što je primjerice uvjerenje o prebivalištu, prilaže se originalan dokument. Za prijevod isprava poput svjedodžbi, dovoljna je preslika dokumenta.

Prije isporuke klijentu, svaki ovjereni prijevod mora biti lektoriran. Lektori naprave analizu teksta, isprave eventualne pogreške te prilagode tekst duhu ciljnog jezika ne mijenjajući izvorno značenje.

Prijevod, izvornik te izjava moraju biti potpisani i pečatirani od strane sudskog tumača te skupa uvezeni koncem.

 

 

Razlika između prevoditelja i sudskog tumača?

 

Premda je sudski tumač istovremeno i prevoditelj, njegov posao kao i odgovornost su veći nego kod uobičajenih prevoditelja. Istraživanje stručnog žargona, akademskih naziva, nomenklature te područja kojeg prevodi mora biti iznimno podrobno do najsitnijeg detalja. Sve to se istražuje s ciljem maksimalne prilagodbe ciljnom jeziku. Baš kao što i sam naziv njegovog zanimanja kaže, zadaća sudskog tumača nije samo prevesti već protumačiti tekst ciljnim korisnicima.

Sudske tumače imenuje Županijski sud Republike Hrvatske dajući mu ovlast za izradu ovjerenih prijevoda. Oni većinom izrađuju prijevode na zahtjev ministarstva, sudova i slično, no imaju ga pravo tražiti i pojedinci te privatne tvrtke.

Svaki sudski tumač na temelju tog rješenja, izrađuje žig s imenom i prezimenom, oznakom „stalni sudski tumač“, jezikom kojeg koristi i prebivalištem. Bitno je napomenuti kako ljudi nerijetko sudske tumače nazivaju ovlaštenim ili službenim prevoditeljima, no njihovo jedino pravo zvanje je – sudski tumač.

Kao što smo već prethodno istaknuli, biti sudski tumač je iznimno odgovorna profesija. Tijekom karijere, oni se susreću s iznimno važnim dokumentima o čijim prijevodima nerijetko ovisi ishod nekakvog spora ili natječaja.

Također, sudski tumači imaju doticaj s velikim brojem povjerljivih podataka koje su dužni čuvati u tajnosti.

 

 

Kako odabrati kvalitetnog sudskog tumača?

 

Karakteristike koje mora imati svaki dobar sudski tumač su – iznimno dobro razumijevanje i korištenje stranog jezika u govoru i pismu, usredotočenost, posvećenost i preciznost.  On se treba stopostotno posvetiti svakome prijevodu kako se ne bi dogodio propust koji će rezultirati nezadovoljstvom klijenta.

Zato je vrlo bitno da tako važnu stvar prepustite u ruke stručnjaka. Da biste mogli dobiti kvalitetnu uslugu sudskog tumača, najprije morate odabrati pouzdanu prevoditeljsku agenciju.

Od samog početka djelovanja, prevoditeljska agencija GNOSIS usredotočena je na pružanje najkvalitetnije jezične usluge. To obuhvaća kvalitetne prijevode na preko 40 stranih jezika, a kompletna usluga fokusirana je na stručnost, dostupnost i brzinu isporuke. Svi prevoditelji su profesionalni, educirani, susretljivi te će vam kao takvi pružiti stručnu i adekvatnu uslugu. Sudski tumači agencije GNOSIS nude usluge ovjerenog prijevoda na brojne svjetske jezike, a o kvaliteti prijevoda svjedoče mnogi zadovoljni korisnici.

Bilo da trebate ovjereni prijevod za privatnu, poslovnu ili neku drugu svrhu, agencija GNOSIS ima rješenje za vas. Dovoljno je da samo pošaljete svoje dokumente u elektroničkom obliku, a prevoditelji će vam nakon pregleda poslati neobvezujuću ponudu.

Svi prevoditelji i sudski tumači imaju individualan pristup prilagođavajući se potrebama i željama klijenata. U agenciji GNOSIS očekuje vas najbolji omjer cijene i kvalitete na tržištu.

Kontaktirajte nas na e-mail: info@gnosis.hr