info@gnosis.hr

Sudski tumač: ovjereni prijevodi za engleski, njemački i druge jezike

GNOSIS prevoditeljska agencija > Blog > Prevoditeljske usluge > Sudski tumač: ovjereni prijevodi za engleski, njemački i druge jezike

Sudski tumač: ovjereni prijevodi za engleski, njemački i druge jezike

Sudski tumač je službeni, ovlašteni prevoditelj s rješenjem županijskog ili trgovačkog suda o pružanju usluga ovjerenih prijevoda. Rješenje se donosi u trajanju od četiri godine. Sudski tumač je dakle osoba koja je zadovoljila sve kriterije koje propisuje Pravilnik o stalnim sudskim tumačima. Bez obzira je li rješenje o imenovanju donio Županijski sud u Zagrebu, Splitu, Osijeku ili nekom drugom mjestu, ovjereni prijevod sudskog tumača iz bilo koje županije vrijedi za cijelu Hrvatsku i Europsku uniju.

Da bi prevoditelj mogao biti imenovan stalnim sudskim tumačem, mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • Opći uvjeti za prijam u državnu službu
  • Završen sveučilišni diplomski studij
  • Znanje hrvatskog i stranog jezika (međunarodna svjedodžba o poznavanju jezika – C2 razina prema Europskom referentnom okviru ili diploma sveučilišnog studija jezičnog smjera)
  • Položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
  • Obuka pri udruzi stalnih sudskih tumača

Sudski tumač daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda da će dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno te po svom najboljem znanju. Nakon toga može pružati službene prevoditeljske usluge. Također je dužan izraditi pečat kao i voditi evidenciju o svom prevođenju u obliku knjige pod nazivom „Dnevnik prijevoda i ovjera“.

 

Sudski tumač: djelatnost i vrste prijevoda

Osnovna zadaća sudskog tumača jest da svojim pečatom i potpisom potvrdi da je prijevod koji je napravio istovjetan originalu. Sudski tumač je stručnjak za pojedini jezik i njegova ovjera jamči za ispravnost prijevoda kako bi se isti mogao koristiti kao službeni, pravno valjani dokument bez obzira o kojem se tipu teksta radi.

Razlika između ovjerenih i neovjerenih prijevoda je dakle u tome što neovjereni prijevodi nisu potvrđeni pečatom i potpisom sudskog tumača. To naravno ne znači da neovjereni prijevodi nisu ispravni i točni. Zapravo, velika većina svih prijevoda od strane stručnih prevoditelja su upravo tzv. “obični”, neovjereni prijevodi. Ovjereni prijevod ima jednu dodatnu dimenziju sigurnosti i garancije te se zbog toga može koristiti kao službeni dokument odnosno prijevod koji je sadržajno istovjetan originalu.

 

sudski tumac za engleski jezik

 

Najčešće se ovjeravaju dokumenti kao što su svjedodžbe, diplome, domovnice, putovnice, vozačke dozvole, rodni listovi, smrtovnice, liječničke dijagnoze, certifikati, sudske presude, uvjerenja o osposobljavanju, ugovori, javni natječaji, formulari, platne liste, pisma te ostali razni službeni i poslovni dokumenti.

Na primjer u prevoditeljskoj agenciji GNOSIS često imamo projekte ovjerenog prevođenja poslovne korespondencije između raznih stranaka, poslovnih partnera i drugih zainteresiranih strana u svrhu komunikacije, evaluacije, analize, pravnih postupaka itd. Stoga možemo reći da se ovjereni prijevodi naručuju za širok spektar potreba, situacija i okolnosti kada je važno imati prijevod s potvrdom o njegovoj ispravnosti.

Sve u svemu ovjereni prijevodi se rade za razne vrste dokumenata koje su sastavili organi državne uprave, sudovi, policija, trgovačka društva, poduzeća, javni bilježnici te ostale organizacije i pojedinci.

 

Izgled ovjerenog prijevoda

Ovjereni prijevod je za razliku običnih prijevoda fizički dokument te na njega sudski tumač stavlja svoj pečat. Pečat sudskog tumača je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku “stalni sudski tumač” i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, kao i adresu tumača. Tekst pečata je na hrvatskom jeziku i na jeziku za kojega je prevoditelj postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje. Sam dokument odnosno ovjereni prijevod je uvezan. Izjava sudskog tumača dolazi na kraju prijevoda te njome sudski tumač izjavljuje da je prijevod istovjetan originalnom dokumentu. Također, sudski tumač svakom prijevodu dodjeljuje jedinstveni broj ovjere radi lakše identifikacije i klasificiranja.

Ovjereni prijevod klijenti obično samostalno preuzimaju u uredu sudskog tumača odnosno prevoditeljske agencije ili im se šalje preporučenom poštom na njihovu adresu. Uz fizički dokument, ovjereni prijevod može se dodatno poslati i kao sken te Word dokument u privitku e-maila.

 

Cijena ovjerenog prijevoda

Cijena ovjerenog prijevoda ovisi o količini teksta te ostalim čimbenicima, a obično se kao mjerna jedinica koristi kartica teksta. Jedna kartica teksta sadrži 1500 znakova s razmacima te je standardna prevoditeljska mjerna jedinica.

Bez uvida u dokumente za koje je potreban ovjereni prijevod nije moguće odrediti cijenu usluge ovjerenog prijevoda. Za besplatnu ponudu i procjenu, dokumente za ovjereni prijevod možete poslati u privitku e-maila.

U prevoditeljskoj agenciji GNOSIS možemo Vam napraviti ovjereni prijevod vrhunske kvalitete za engleski, njemački, talijanski, francuski te ostale jezike. Konačna cijena određuje se nakon što se utvrdi ukupna količina teksta, a također ovisi i o jeziku s kojeg i na koji se prevodi,  kao i željenome roku. Kod hitnih prijevoda obračunava se dodatna tarifa, ovisno o tome kada je potrebno isporučiti prijevod i koliko hitno.

Cijena ovjerenog prijevoda nekog dokumenta od jedne stranice (npr. svjedodžba) kreće se npr. već od 120 kn, no za precizno utvrđivanje cijene potrebno je poslati dokument radi procjene.

 

Besplatna procjena i ponuda za ovjereni prijevod sudskog tumača

Ako Vam treba ovjereni prijevod za osobne, poslovne ili druge potrebe, javite nam se bez ikakve obveze. Spadamo među najkvalitetnije prevoditeljske agencije na hrvatskom tržištu. Pošaljite nam svoje dokumente u Word ili PDF obliku, a također ih možete poslati i kao sken odnosno sliku. Nakon procjene poslat ćemo Vam neobvezujuću ponudu za prijevod s cijenom i rokom. Bez obzira treba li Vam sudski tumač za engleski, njemački, talijanski, francuski ili neki drugi strani jezik, u mogućnosti smo Vam ponuditi željenu uslugu po najboljim uvjetima što se tiče cijene, kvalitete i roka.

Možemo kvalitetno prevesti bilo koji tip dokumenta, od onih općih do specijaliziranih i stručnih.

Prevoditeljska agencija GNOSIS djeluje na tržištu već više od 10 godina te smo dosad stekli brojne zadovoljne klijente koji nam se rado vraćaju kad god im zatreba ovjereni prijevod ili slična usluga. Naši su prevoditelji visokostručne osobe s godinama prevoditeljskog iskustva te Vam jamčimo kvalitetu svih isporučenih prijevoda, a svim našim klijentima nastoji izaći ususret kad su u pitanju rokovi. Fleksibilni smo i za svakog klijenta imamo individualan pristup uzimajući u obzir njegove specifične potrebe i želje, kojima se uvijek nastojimo prilagoditi.

Pošaljite nam svoj dokument za prijevod na e-mail info@gnosis.hr te ćemo Vam uskoro odgovoriti.